Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

Monia131314
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromSabela Sabela viatea tea

January 21 2015

Monia131314
I czując Cię obok, opowiem o wszystkim. Jak często się boję i czuję się nikim.
— myslovitz
Reposted fromkostuchna kostuchna viabomdia bomdia
Monia131314
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viaromantycznosc romantycznosc

January 14 2015

Monia131314
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viairbjarbirb irbjarbirb
Monia131314
2299 c497 500
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viadiedrunk diedrunk

January 10 2015

Monia131314
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Monia131314
2139 d295 500
Reposted fromverronique verronique viasilence89 silence89
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m vialust lust
Monia131314
5628 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 03 2015

Monia131314
Jesteś dobra. Jesteś mądra. Jesteś ważna.
— Kathryn Stockett "Służące"
Monia131314
0740 cefc

December 31 2014

Monia131314
Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się powrotem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Monia131314

December 30 2014

Monia131314
Posłuszni tylko sobie..
— zwiedzam świat
9741 0fe3
Reposted fromniegalopujmalenka niegalopujmalenka viabomdia bomdia
Monia131314
6790 8191
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasilence89 silence89

December 09 2014

Monia131314
Monia131314
2666 9ec1
Reposted fromstylte stylte vianikotyna nikotyna
Monia131314
5522 7dcc
Reposted fromShini Shini viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl